Talent management verktyg för dig som vill vårda talangerna

Talent är en samling verktyg som gör det sömlöst enkelt att ta hand om era talanger dagligen, månadsvis och årligen.

Talent hjälper dig stärka era medarbetare. Byggd kring transparenta mål, fria informationsflöden och feedback. Talent ser till att dina medarbetare får den belöning de är värda utifrån kunskap och kompetens, inte vilken position de har i hierarkin. 

Competence

Utveckla företagets talanger

Perform 

Skapa en gemensam målsättning för hela organisationen

Talks

Engagera medarbetarna

Hantera, övervaka och håll koll på medarbetarnas kompetensutveckling

Competence ger dig möjligheten att se till att kompetensförsörjningen fungerar optimalt.

 

Process

Sätt strategi
Fastställ kompetensstrategin och identifiera nyckelkompetenser och resurser.

Identifiera kunskapsgap
Upptäck de områden som behöver mer kompetensutveckling och utbildning.

Planera åtgärder
Sätt plan för individuella och organisatoriska åtgärder.

Utvärdera
Utvärdera framsteg och uppdatera kompetensnivåer.

Exempelfunktioner

Ramverk för kompetens
Skapa och underhåll kompetensstruktur och individuella kompetensprofiler.

Rolljämförelse
Jämför roller med målnivåer.

Certifikationsuppföljning
Håll koll på utgångsdatum för certifikat och få automatiska påminnelser. 

Sök
Hitta nödvändiga kompetenser inom organisationen.

Rapporter och övervakning
Övervaka utbildningsnivåer och ladda hem rapporter.

Performance management som ger resultat

Perform gör det enkelt att skapa individuella målsättningar för både chefer och medarbetare och länka dem till företagets övergripande strategier. 

Process

Planera och förbered
Skapa strategi
Fastställ målsättningar
Sätt kort- och långsiktiga mål
Skapa åtgärder
Bryt ner mål till åtgärder och operativa uppgifter 
Följ framsteg
Uppföljning
Utvärdering
Feedback
Bedöm resultat

Exempelfunktioner

Individuell målsättning
S.M.A.R.T goals fokus
Lång- och kortsiktig målsättning

Framstegsövervakning
Mät resultat och följ upp aktuell status på aktiva mål. 

Uppgiftslista
Uppgifter kopplade till mål.

Uppföljningsfunktionalitet
Följ upp på uppnått mål.

Medarbetarsamtal med digitalt stöd

Ge chefen ett kraftfullt verktyg till att skapa engagemang med modulen Talks. Guida och hjälp cheferna interagera och stödja sitt team. Gör check-ins och samtal roligt, interaktivt och värdefullt för alla.

Process

Förbered och planera
Förbered den typ av medarbetarsamtal du vill genomföra. Vad är målet och förväntningarna för ert samtal?
Schemalägg
Hitta, planera och schemalägg en tid för samtal. 
Genomför
Möt dina medarebatere och genomför era samtal. Kom överens om uppgifter under samtalet med interaktiva funktioner. 

Följ upp och analysera

Besluta om tidplan och åtgärder

Exempelfunktioner

Statusvy
Se status och en vy över dina samtalscykler.

Påminnelser
Få påminnelser och föreslagna åtgärder för dig och ditt team.

Fördefinierade damtalsmallar
Hitta mallar för onboarding, offboarding, check-ins och utvecklingssamtal.

Egna mallar
Bygg egna företagsspecifika samtalsmallar.

Lättillgängligt arkiv
Hitta dina samtal på din personliga tidslinje.

Varningar och notifieringar
hjälp cheferna att komma ihåg deadlines för samtal och andra uppgifter.