Molntjänster för bättre tillgänglighet

Våra molntjänster ger dig flexiblare lösningar för lön och HR

När ni skaffar lösningar för lön och HR i form av molntjänster får ni tillgång till programmen snabbt och enkelt online. Allt ni behöver är en terminal och en fungerande internetuppkoppling.

Underhållsfritt, flexibelt och säkert

Aditro ansvarar för funktionalitet, uppdateringar, licenser och immateriella rättigheter i samband med molntjänstprogrammen och tar hand om serverhantering, övervakning och reservkapacitet. Vi hanterar er data i enlighet med våra stränga kvalitetskrav och ser till att all data är säkra och bearbetas i enlighet med gällande lagar och regleringar.

Ni använder alltid de senaste versionerna. Dessutom är molntjänsterna skalbara, så deras omfattning anpassas alltid efter era behov.

”Ert företag kan fokusera på kärnverksamheten när ni blir av med stressmoment som oron över teknisk expertis, servern som står och brummar i ett hörn eller risken att förlora data.”

Rörliga kostnader ger skalbar lösning

Kostnaderna för molntjänsterna fastställs på ett flexibelt och förutsebart sätt baserat på användningen. I månadsavgiften ingår rättigheter för det avtalade antalet personer att använda tjänsten, it-infrastrukturen i vår servermiljö, de licenser som krävs samt underhållstjänster. Programsupport från vår skickliga kundtjänst står också till ert förfogande.

Molntjänster kan minska it-kostnaderna avsevärt. Ni får tillgång till en heltäckande tjänst av hög kvalitet på ett betydligt enklare och, vad viktigare är, kostnadseffektivare sätt jämfört med när företaget hanterar hela lösningen internt, inklusive programinvesteringar, personalresurser, underhåll, licensavgifter och system för säkerhetskopiering.

Fördelar för dig som kund

Rätt pris

Ett månatligt pris baserat på den faktiska användningen

Skalbarhet

Skalbarhet för anpassning till förändrade behov

Ingen investering

Ingen investering i hård- eller mjukvara

Enkelt

Enkel och bekymmersfri användning

Senaste version

Alltid tillgång till senaste version

Varför välja Aditros molntjänster?

  • Över 1 500 molnkunder och över 1 miljon slutanvändare
  • Över 30 applikationer levererade för både web och client-server lösningar
  • Över 10 års erfarenhet som molntjänstleverantör
  • Över 50 års erfarenhet som nordisk expert på ekonomi- och personalförvaltning
  • Hög säkerhet och tillgänglig service