ISO

Aditro blir ett av de första nordiska företagen att certifieras med den prestigefyllda Dataskydds-certifieringen ISO 27701

november 23, 2020

Aditro har visat sig implementera ett effektivt dataskyddsarbete och hanterar information om sina kunder på ett säkert sätt. Under hösten 2020 genomförde Aditro en extern revision av den teknik, processer och kvalitetssystem inom företaget som syftar till att säkerställa skydd av information och personuppgifter i enligt med GDPR. En revision som resulterade i att Aditro som ett av de första företagen i Norden nu är certifierat i enlighet med ISO 27701 en nyligen framtagen standard för GDPR.

Kiwa Inspecta, en ledande leverantör av certifieringstest genomförde granskningen och verifierade Aditros systematik för hantering av dataskydd (Privacy Information Management System). Under granskningen genomfördes intervjuer med 25 anställda på flertalet avdelningar på Aditro. Det innebär att Aditro årligen granskas av Kiwa Inspecta och kommer att vara skyldig att följa ISO 27701 och 27001 samt att kontinuerligt utföra förbättringar och uppdateringar av informationssäkerhet och lagring av data.

ISO 27701 är en förlängning till säkerhetscertifieringen ISO 27001 och handlar om systematik för hantering av dataskydd (Privacy Information Management System). Certifieringen fokuserar på hur en organisation har implementerat ett effektivt och säkert GDPR-arbete; med andra ord hur säkert företaget hanterar information om sina kunder.

Varför Aditro valde att sträva mot ISO 27701?

”En accelererande global digitalisering i kombination med teknikutveckling inom områden som sociala plattformar, AI, röst- och bild-bearbetning gör att debatten kring den personliga integriteten nu och i framtiden är ständigt pågående. Det är en fråga som berör oss alla som individer, samhälle och nationer. Aditro har under mer är tre års tid arbetat med att utveckla och förstärka skyddet gällande hur information om personer och organisationer bearbetas i Aditros lösningar för att möta de ambitiösa kraven inom GDPR”, säger Martin Sjögren, VD för Aditro.

” Det var ett naturligt steg för Aditro att genom en ISO 27701 certifieringsprocess säkerställa att det arbete som vi gör tillsammans med våra kunder inom området stärker skyddet av personuppgifter. ”

Vad betyder denna certifiering för Aditro som företag?

“ISO certifieringen är för Aditro och våra kunder en kvittens att vi är på rätt väg och gör rätt saker. Arbetet med att skydda information och personuppgifter i synnerhet, är ett kontinuerligt pågående arbete”.

Om Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta är den ledande leverantören av inspektions-, test-, certifierings- och tekniska konsulttjänster i Nordeuropa. Du hittar mer information på: www.kiwa.se

Om Aditro

Aditro är en av de ledande leverantörerna inom lönesystem och HR-system samt outsourcingtjänster i Norden. Vår omfattande kunskap bygger på långsiktigt utvecklingsarbete med våra kunder. Du hittar mer information på: www.aditro.se

Mer information:

Group CEO Aditro
Martin Sjögren
+46 70 201 0093

Information Security and Quality Director Aditro
Jani Räty
+358 40 621 6001

Head of Corporate Marketing Aditro
Lena Backlund
+46 (0)70-287 15 10