Aditro certifierad enligt ISO 27001

Aditro har nu genom sitt engagemang för kontinuerliga förbättringar av informationssäkerhet erhållit en ISO 27001-certifiering.

ISO / IEC 27001: 2013 är en ledande standard för hantering av informationssäkerhet och hanterar säkerhetsprocesser samtidigt som det ställs krav på flera tekniska och organisatoriska kontroller. Standarden ger grundliga krav för att skräddarsy riskhantering och hantering av informationssäkerhet för organisationens behov och för att stödja kontinuerliga förbättringsåtgärder. Läs mer här >>

Aditro har genomfört grundliga säkerhetskontroller de senaste åren och beslutade sig under 2017 för att söka certifiering för sitt informationssäkerhetsstyrningssystem (ISMS) för molnleverans och tillhörande tjänster. I certifieringsprocessen verifierade Kiwa Inspecta att Aditro Information Security Management System uppfyller kraven i ISO 27001 och att systemet har blivit effektivt implementerat. Certifikatet, utfärdat den 26 oktober 2018, bekräftar Aditros engagemang för informationssäkerhet.

Från och med nu kommer Aditro att årligen granskas av Kiwa Inspecta och kommer att vara skyldig att följa ISO 27001 för Cloud SaaS-leveranser och tillhörande processer samt att kontinuerligt utföra förbättringar av informationssäkerheten.

”Vår ISO 27001-certifiering visar tydligt hur våra investeringar i molntjänster under de senaste åren har bekräftat Aditros position som förstahandsval bland HR & löneleverantörer på den nordiska företagsmarknaden”, säger Martin Sjögren, VD för Aditro Group .

För mer information vänligen kontakta:

Martin Sjögren, VD Aditro Group, tel 070-201 00 93

Om Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta är den ledande leverantören av inspektions-, test-, certifierings- och tekniska konsulttjänster i Nordeuropa. Läs mer här >>