Pris för IT säkerhet

Aditro har förhindrat betydande dataintrång i Finland – belönas med nationellt pris för arbetet med IT-säkerhet

november 5, 2020

Aditro, har belönats med priset Trendsetter for Information Security 2020 av National Cyber ​​Security Center Finland (NCSC-FI). Priset har tilldelats för det kontinuerliga arbetet med att rapportera säkerhetshändelser, dataintrångsförsök, nätfiskeförsök och förebyggande arbete för att undvika flertalet dataintrång och bedrägerier.

NCSC-FI betonar att Aditros rapporter har hjälpt myndigheten att förhindra flertalet dataintrång och bedrägerier. På så sätt har man lyckats förhindra betydande ekonomiska förluster för finska organisationer, medborgarna och samhället i stort.

Anmärkningsvärd investering i säkerhetskultur

Aktiv rapportering kräver investeringar i säkerhet, teknik, utbildning och personal. Händelserna måste stoppas, identifieras, rapporteras och bearbetas vidare för att hjälpa myndigheter. Aditro har kontinuerligt tränat sina medarbetare att identifiera avvikelser, byggt rapporteringsprocesser och har framför allt skapat en säkerhetskultur som värderar medarbetarnas bidrag och ansvarsfulla beteende.

”Aditro ser samarbetet med nationella säkerhetsmyndigheter som ett viktigt ansvar och vi uppmuntrar alla organisationer att aktivt rapportera säkerhetshändelser för att stötta säkerheten i det digitala samhället” säger Tomi Vehkasalo, Service Lead på Aditro.

Utmaning för alla organisationer

Jani Räty, Director för Information Security & Quality på Aditro, utvecklar: ”De som har möjlighet att upptäcka skadliga försök har också ett ansvar att agera. För att främja allmänhetens bästa är det viktigt att rapportera alla attacker och bedrägeriförsök. Vi är glada över att ha förmånen att kunna agera på det här sättet och att handla på ett ansvarsfullt sätt för att skydda det samhälle vi lever i”.

Det ofta osynliga arbetet som NCSC-FI har utfört och som ansvariga organisationer för informationssäkerhet löpande utför är väldigt viktigt och det är fantastiskt att det nu får ett erkännande. Speciellt med tanke på de senaste nyheterna kring dataintrång uppmanar Jani alla organisationer att ställa sig frågan: ”Har vi gjort vårt bästa för att se till att vi kan upptäcka intrångsförsök och rapporterar vi konsekvent till berörd säkerhetsmyndighet?”

Informationssäkerhet är idag mer aktuellt än någonsin i Finland sedan Centralkriminalpolisen (National Bureau of Investigation) inledde omfattande utredningar för att undersöka ett fall där en okänd angripare påstår sig ha fått känslig information om tiotusentals finländare patientjournaler.

(Till vänster i bilden är Jani Räty, Aditro och till höger Kalle Luukkainen, Traficom).