Bräcke Diakoni väljer Aditro som leverantör för lön och HR

Bräcke diakoni har skrivit avtal om Aditros tjänster för lön, HR, resehantering samt lönerevision. Siftelsen har ca 1800 anställda och deras verksamheter sträcker sig över tre områden: äldreomsorg och hospice, rehab och funktionshinder samt hälsa och vård.
Stiftelsen stod inför en oundviklig uppgradering av de system de har i bruk och beslutade, efter att ha utvärderat olika alternativ, att implementera Aditros molntjänster för lön och HR.

Joacim Johansson, Senior sales executive på Aditro berättar att Bräcke diakoni visat särskilt intresse för tekniken bakom systemen.

– Den teknik som står som grund för löne- och HR-systemen sätter nivån för framtida utveckling och det har jag upplevt som viktigt i diskussionerna med Bräcke diakoni. Aditros system byggs med framtiden i åtanke samtidigt som de klarar av komplexa löneberäkningar som är vanligt inom exempelvis vården, säger han.

William Lindh, IT-chef för Bräcke diakoni berättar att bytet innebär utvecklingsmöjligheter för stiftelsen i och med utökad funktionalitet, som Aditros lösningar för med sig.

– Det nya samarbetet kommer att tillföra ett bättre systemstöd än tidigare och lösningar som är anpassade efter den typ av verksamheter vi bedriver, avslutar William

Projektstart planeras till februari 2018.

Läs mer om Aditro lön och anledningarna till varför lönesystemet passar bland annat stora företag inom privat vård.