checkboxes

GDPR – Aditro förbereder sig för nya dataskyddsförordningen

EU beslutade i april förra året om en ny dataskyddsförordning (GDPR). Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter möjliga nationella lagar, exempelvis svenska personuppgiftslagen. Beslutet innebär därför en del förändringar gällande hantering av personuppgifter. På Aditro tänker man långsiktigt och därför är förberedelserna inför de nya reglerna påbörjade.

När förordningen träder i kraft i maj 2018 blir ansvar och skyldigheter för de som hanterar persondata tydligare. De företag, organisationer och myndigheter som hanterar personinformation behöver nu se över sina rutiner för att kunna leva upp till skyldigheterna. Det är viktigt att de nya reglerna följs och utöver detta måste företag och organisationer även kunna visa hur man uppfyller de nya kraven. Nytt är bland annat att det bör finnas en utnämnd ansvarig för dataskyddsfrågor samt att säkerhetsincidenter ska anmälas till datainspektionen inom 72 timmar.

De nya reglerna gäller all hantering av personuppgifter inom EU. Tydliga och gemensamma spelregler ger användarna trygghet och en enhetlig nivå av säkerhet vid användandet av webbtjänster.

Timo Ralli, ansvarig för Aditro Cloud Operations i Finland.

Ansvaret för att utveckla rutiner som uppfyller kraven har fördelats till ett flertal inom Aditro och man har även utnämnt ansvariga för datasäkerhet. Timo Ralli poängterar att Aditro har ett stort ansvar när det gäller datasäkerhet och företaget arbetar noggrant för att uppfylla alla krav senast i maj nästa år. Han uppmuntrar även andra organisationer och företag att förbereda sig i tid.

Vill du veta mer om hur Aditro arbetar för att uppnå de krav som nya dataskyddsförordningen ställer och vilka förändringar detta medför? Läs mer här eller hör av dig till oss via kontaktformuläret här på hemsidan.