ISS Facility Services AB väljer att förlänga och utöka avtal med Aditro

Aditro glädjer sig över att ISS Facility Services AB valt ett fortsatt samarbete med Aditro. ISS har använt Aditros system för lön och HR under många år men nu utökas samarbetet ytterligare.  Det innebär bland annat att Aditros lön och HR-tjänster levereras till ISS via en cloudlösning istället för tidigare licenslösning. Aditro kommer även att leverera systemstödstjänster till ISS i form av den nyetablerade tjänsten Application Management Service (AMS).

– AMS i sig är inte nytt hos Aditro. Vi har levererat denna typ av tjänster internt till våra outsourcingkunder under många år. Men nu kommer vi även att kunna erbjuda detta som en separat tilläggstjänst till våra cloudkunder, som är ett växande kundsegment.  Mikael Lindell, ansvarig för AMS teamet.

– Tack vare ett långt partnerskap med ISS och ett gott förtroende mellan Aditro och ISS, har vi gemensamt kunnat skaka hand runt dessa tjänster. Det är en mycket viktig affär för båda parter och för Aditro innebär det ett mångårigt kontrakt med ett totalt ordervärde på närmare 30 MSEK och en leverans till ca 8 500 ISS medarbetare säger Joakim Batz, Key Account Manager.