Åtgärder som gjorts avseende coronavirus (covid-19)

Under dessa ovanliga tider övervakar Aditro kontinuerligt situationen beträffande coronavirus (covid-19) i alla nordiska länder. Vi tar vårt ansvar genom att säkra och fortsätta med leveransen av Aditros tjänster; då tillgänglighet till våra system är en vital del för både våra kunder och deras anställda.

Aditro arbetar enligt en riskmodell i fyra steg som varierar beroende på svårighetsgraden av den pandemiska situationen. Baserat på den aktuella statusen är alla Aditros kontor från och med torsdagen den 12:e mars i det andra riskstadiet. Detta inkluderar reserestriktioner, hälsorekommendationer på kontoren, medicinska säkerhetsföreskrifter och beredskapsförberedelser i hela vår organisation, för att vår verksamhet och leverans ska fortsätta som vanligt.  

För att ytterligare säkra den fortsatta och oavbrutna leveransen av Aditros tjänster och tillgång till våra system även om den pandemiska situationen förvärras kommer Aditro under de kommande dagarna att göra tester av nödvändiga processer, teknik och arbetsmetoder, främst genom att alla anställda arbetar på distans.

Vi är beredda på att situationen kan orsaka mindre brister i våra leveranser under de kommande dagarna; men vi ser till att göra vårt yttersta för att minimera och mildra eventuella problem. Kom ihåg att vårt syfte är att säkra en fortsatt leverans av våra tjänster till alla våra kunder under de kommande veckorna och månaderna. Om du har några frågor, eller upplever minsta problem, använd någon av våra befintliga kanaler för samarbete och kommunikation.

Vänliga hälsningar,

Martin Sjögren, vd Aditro