Aditro Pension

Kontroll- och bokföringsverktyg för tjänstepensioner

Med kontrollverktyget Aditro Pension kompletterar ni ert lönesystem med avvikelsekontroller, bokföringsfiler och rapporter för exempelvis löneskatt och budget. Allt presenteras online på ett lättöverskådligt sätt. Att analysera och förstå pension blir mycket enklare, både på koncern- som individnivå.

Ett tidsbesparande självrevideringssystem

Pensioner är den näst största personalkostnaden efter lön och har därför stor inverkan på det ekonomiska resultatet. Aditro Pension kontrollerar snabbt att allt är rätt och exakt:

  • Bort med manuella avstämningar som tar oskäligt mycket tid.
  • Lönedata jämförs automatiskt med data från alla försäkringskällor.
  • Verktyget varnar om det uppstår felaktigheter i pensionsavsättningarna.
  • En bokföringsfil som fördelar pensionskostnader och löneskatt på rätt kostnadsställe genereras.
  • Detaljerade rapporter, ner på individnivå, kan skrivas ut när som helst.

Kontrollera, bokför och analysera de faktiska pensionskostnaderna

Med Aditro Pension blir de faktiska personalkostnaderna fördelade på olika enheter och då är det lättare att se hur lönsamma de olika delarna av verksamheten är. Först när du vet det kan du planera för hur du vill att det ska se ut i framtiden.

Ladda ner vår broschyr och läs mer om Aditro Pension