Header bottom decoration

Hur det fungerar

Aditro HR är verktyget där du kan bygga HR-processer som skapas genom att kombinera de olika modulerna. Er organisation kan välja de processer som passar er dagliga HR-verksamhet och på så sätt bygga ett HR-system efter era behov. Läs vidare för att upptäcka de olika processerna i Aditro HR som går att kombinera.

settingsProcesses / Employment

Nyanställning videocam

Hantera onboarding av nya medarbetare. Mata in information i HR-systemet och skapa anställningsavtal.

Läs mer keyboard_arrow_down

Avslut av anställning

Hantera avslut av anställning när en medarbetare slutar eller går i pension.

Läs mer keyboard_arrow_down

Skicka och skriv under dokument

Hantera elektronisk underskrift av dokument.

Läs mer keyboard_arrow_down

LAS-process

Följ upp antalet dagar av anställning i enligthet med Lagen om anställningsskydd (LAS)

Läs mer keyboard_arrow_down

GDPR hantering

Funktionalitet för att kunna efterleva GDPR regelverk gällande hur länge anställningsdata får sparas.

Läs mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Tidrapportering & approval

Närvaro och frånvaro med beräkningar

Registrera närvaro och frånvaro och godkänn rapporterade transaktioner. Tidsbaserad rapportering. Automatisk beräkning enligt kollektivavtal.

Läs mer keyboard_arrow_down

Närvaro och frånvaro utan beräkning

Registrera närvaro och frånvaro och godkänn rapporterade transaktioner. Timbaserad rapportering. Ingen automatisk beräkning av timmar.

Läs mer keyboard_arrow_down

Planerad frånvaro

Ansök om semester och frånvaro. Godkänn eller avvisa förfrågningar.

Läs mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Reserapportering & approval

Reseräkningar och utlägg

Registrera reseräkningar och utlägg, godkänn rapporterade transaktioner och skicka för betalning via lön eller bank.

Läs mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Utveckla & engagera

Kompetenshantering

Beskriv kompetensbehov, bedöm nuvarande kompetenser och analysera luckor.

Läs mer keyboard_arrow_down

Hantera samtal

Planera och genomför olika typer av samtal kring prestation, onboarding, exit-samtal, rehabilitering och mer.

Läs mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Salary review

Årlig lönerevision

Hantera den årliga lönerevisionsprocessen så att anställda får sin nya lön.

Läs mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Rehabilitering

Hantera sjukfrånvaro och rehabilitering

Hantera långtidssjukskrivningar och rehabilitering enligt regler och aktuella överenskommelser.

Läs mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Systemadministration och utveckling

Omorganisering och användarbehörigheter

Hantera omorganisation och behörighetsregler för Aditro HR.

Läs mer keyboard_arrow_down

Hantera versionsuppdateringar

Processen för att få information om ny funktionalitet och uppdatering av system och utbilda användare.

Läs mer keyboard_arrow_down

Hantera och utveckla HR-processen

Processen för att utveckla HR-systemet och hantera förändringar. Ändringar kan vara användarinmatningar, nya arbetsrutiner, policyer etc som påverkar HR-systemet.

Läs mer keyboard_arrow_down