WINTIME

Digitaalisen ja automatisoidun taloushallinnon kokonaisratkaisu

Wintime - taloushallinnon ammattilaisen oikea käsi

Wintime on digitaalisen ja automatisoidun taloushallinnon kokonaisratkaisu, joka on kehitetty ammattilaisten kanssa, ammattilaisten tarpeisiin. Sen avulla hoidat sujuvasti erilaisten ja erikokoisten organisaatioiden taloushallinnon prosessit. Se palvelee niin konsernirakennetta kuin yksittäistä organisaatiotakin tarjoten helppokäyttöiset työvälineet niin taloushallinnon ammattilaiselle kuin loppukäyttäjällekin. Hyvä integroitavuus ja nopea kustannustehokas käyttöönotto tuovat selkeitä etuja asiakkaillemme. Sekä tietenkin vuosikymmenien kokemuksemme taloushallintojärjestelmien toimittamisesta.

Aina ajantasaista kirjanpitoa

Kirjanpito on Wintimen ydin. Tehokkaasti automatisoidun ohjelmiston avulla rutiinityön määrä vähenee ja useidenkin organisaatioiden kirjanpidot tilinpäätöksineen voi tuottaa nopeasti, tehokkaasti ja ajantasaisesti. Kaikki wintimessa käsitellyt tiedot ovat välittömästi kirjanpidon ja raportoinnin hyödynnettävissä. Wintimen kirjanpitoon voi helposti liittää myös muita sovelluksia valmiiden rajapintojen avulla.

Kirjanpitoon sisältyy ulkoinen ja sisäinen laskenta, alv-laskenta, kirjaukset, verotilikäsittely ja sähköiset tilitykset verottajalle. Jaksotusten avulla tulot ja kustannukset kohdistuvat aina halutuille kausille ja niiden vyörytys muille laskentakohteille on helppoa.

Tiiviisti tilinpäätöstietoja hyödyntävä Konsernitilinpäätös -ohjelmisto yhdistää vaivatta konsernin alaisten organisaatioiden tiedot ja sisältää konsernitilipäätöksissä tarvittavat erityispiirteet eliminointien täsmäytyksestä hankintamenolaskelmiin.

Sujuvampaa ostolaskujen käsittelyä

Wintimen avulla hoidat koko ostolaskujen käsittelyn ja maksatuksen vaivattomasti ja tehokkaasti. Se poistaa aikaa vieviä rutiinivaiheita, kun laskut liitteineen saadaan suoraan sähköiseen käsittelyyn skannattuina tai verkkolaskuina ja niiden asiatarkastusta ja hyväksyntää on helppo valvoa. Tiliöintipohjien avulla saat kirjausrutiineihin tehokkuutta. Laskun tiedot voidaan välittää ostoreskontraan ja kirjanpitoon heti sen saavuttua ja tiliöintiä voi täydentää myöhemmin laskun hyväksymiskierron aikana. Wintime maksatus toiminnolla hoidat euro- ja muiden valuuttamääräisten laskujen maksut.

Tehokkuutta laskutukseen

Wintime hoitaa kaiken tarvittavan laskutuksen tuote- tai palveluperusteisesta laskutuksesta sopimuslaskutukseen. Laskujen kirjaaminen voidaan kätevästi hajauttaa myös organisaation eri tasoille. Laskuaineisto toimitetaan vastaanottajalle hänen haluamassaan muodossa verkkolaskuna, kuluttajaverkkolaskuna, suoramaksuna, paperilaskuna tai sähköpostina.

Laskutustiedot ovat aina automaattisesti myyntireskontrassa ja kirjanpidossa. Myyntireskontrassa valvot saataviasi, kohdistat maksut laskuihin, teet korkolaskutuksen ja suoritat myös perintätoimet tarvittaessa avoimille ja erääntyneille laskuille.

Pysy kartalla käyttöomaisuuksista

Wintimen käyttöomaisuusohjelmisto on tarkoitettu kokonaisvaltaiseen käyttöomaisuuden hallintaan. Se on toimiala- ja kirjanpitojärjestelmä riippumaton, joten se voidaan ottaa käyttöön myös muiden taloushallintojärjestelmien kuin Wintime Suiten kanssa. Ohjelmisto mahdollistaa monipuolisen poistolaskennan, irtaimen ja poistettavan omaisuuden sekä esinekohtaisen seurannan ja luetteloitavan käyttöomaisuuden seurannan. Se antaa myös avun ennustamiseen ja budjetointiin.

Raportoinnilla tukea päätöksentekoon

Wintimen budjetoinnin ja ennustamisen työvälineillä teet nopeasti ja helposti vuotuisen budjetoinnin ja ennusteita erilaisiin tarkoituksiin. Koska budjetointi perustuu Wintimen kirjanpitoon määriteltyihin rakenteisiin, helpotat sillä suunnitteluprosessin käynnistystä. Ohjelma siirtää kirjanpidon toteumatiedot sujuvasti ja kätevästi myös budjetoinnin ja ennusteiden laadinnan pohjaksi. Suunnittelua voi tehdä monipuolisesti mm. vuosibudjettien, rullaavan ennustamisen, osabudjettien, rinnakkaisten budjettien ja sisäisten liiketapahtumien käsittelyn tasolla. Budjetit ja ennusteet ovat käytettävissä kaikkialla raportoinnissa.

Wintimen raportointi helpottaa taloushallinnon työtä, kun loppukäyttäjä voi itse ajaa raportit selaimella hänelle sopivana ajankohtana. Wintime raportoinnin avulla esität ja analysoit tietoa organisaatiosi laskennan lähtökohdista ja se mahdollistaa tarkastelunäkökulmien ja tasojen vaihtamisen kyselyn aikana ja tietojen taustoihin voidaan porautua halutusta näkökulmasta aina tapahtumatasolle saakka. Raportointi on helposti laajennettavissa tietovarastoratkaisuksi, jolloin tarkastelunäkökulmien ja seurantakohteiden määrä on rajoittamaton. Tällöin raportointia voidaan käyttää esim. myynninseurantaan, projektiseurantaan tai mihin tahansa tunnuslukulaskentaan.

Tieto talteen arkistoon

Wintimen arkistointijärjestelmä säilyttää kaikki taloushallinnon tiedot luotettavasti ja kirjanpitolain mukaisesti koko niiden elinkaaren ajan. Sinne voidaan arkistoida dokumentteja myös muualta. Se on toimialariippumaton ja voidaan mitoittaa kaikenkokoisille organisaatioille sopivaksi.

Haluan lisätietoja Wintimestä